Taloushallinto ja kirjanpidon hoitaminen ei ole vain lakisääteisten velvollisuuksien täyttämistä, vaan ajantasaisen kirjanpidon avulla voidaan laatia yrittäjälle erilaisia raportteja päivittäisen päätöksenteon tueksi. Yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitetulla raportoinnilla voidaan mm. suunnitella liiketoimintaa, tehdä budjetteja ja laskea kannattavuuksia.

Tilitoimistossamme on erityisosaamista rakennusalan yritysten taloushallinnosta. Rakennusalaan liittyy kirjanpidon näkökulmasta paljon huomioon otettavia seikkoja mm. arvonlisäverotuksen, perustajaurakoinnin ja laajentuneen ilmoitusvelvollisuuden kannalta.

Rakennustyötä tilaavilla yrityksillä ja ammatinharjoittajilla on velvollisuus tiettyjen raja-arvojen ylittyessä ilmoittaa kuukausittain tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista (=urakkatiedot). Myös yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on ilmoitettava tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä (=työntekijätiedot).  Palveluihimme kuuluu myös näiden urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen Verohallinnolle.

Palvelumme
  • katelaskenta ja -raportit
  • kustannuslaskenta
  • kustannuspaikkaseuranta ja raportointi
  • projektiseuranta ja raportointi
  • budjetointi ja budjettiraportit
  • kassavirtalaskelmat / rahoituslaskelmat
  • investointilaskelmat ja raportit
  • tunnuslukuraportit ja tunnuslukujen seuranta
  • rakentamispalvelun ja kunnossapitotöiden raportointi

 

muut