Palkkahallinto ja palkanlaskenta on yrityksen keskeisimpiä toimintoja. Palkanlaskennassa vaaditaan erityistä huolellisuutta ja asiantuntemusta ja siten se onkin osa-alue, mikä kannattaa ulkoistaa osaaviin käsiin.

Palkanlaskennan lisäksi huolehdimme lakisääteisistä ilmoituksista ja raportoinnista.

Palvelumme
  • palkanlaskenta ja maksatus
  • palkkalaskelmien lähetys paperilla / sähköisesti / verkkopalkkalaskelmina
  • lomapalkkojen laskenta
  • lakisääteiset ilmoitukset Verohallinnolle, mm. tulorekisteri-ilmoitukset, työnantajan erillisilmoitukset
  • neuvonta ja työehtosopimusten tulkinta
  • jäsenmaksu- ja ulosottoasiat
  • erilaiset hakemukset mm. Kela, palkkatukihakemukset, Tilastokeskus
  • palkkatodistukset

 

yrityksen perustaminen