Palkkahallinto

Laskemme työntekijöiden ja osakkaiden palkat oikeaan aikaan ja oikean suuruisena

 

Palkkahallinto ja palkanlaskenta on yrityksen keskeisimpiä toimintoja. Palkanlaskennassa vaaditaan erityistä huolellisuutta ja asiantuntemusta ja siten se on osa-alue, mikä kannattaa ulkoistaa osaaviin käsiin.

Palkanlaskennan lisäksi huolehdimme lakisääteisistä ilmoituksista ja raportoinnista.

Palvelumme

  • palkanlaskenta ja maksatus
  • palkkalaskelmien lähetys paperilla / sähköisesti / verkkopalkkalaskelmina
  • lomapalkkojen laskenta
  • lakisääteiset ilmoitukset Verohallinnolle, mm. työnantajasuoritusten veroilmoitukset, vuosi-ilmoitukset
  • lakisääteiset ilmoitukset muille sidosryhmille, kuten vakutusyhtiöille (tyel kuukausi-ilmoitus, vuosi-ilmoitukset)
  • neuvonta ja työehtosopimusten tulkinta
  • jäsenmaksu- ja ulosottoasiat
  • erilaiset hakemukset mm. Kela, palkkatukihakemukset, Tilastokeskus
  • palkkatodistukset

 

yrityksen perustaminen