numeroita

VEROVAPAAT MATKAKORVAUKSET VUONNA 2020
Kilometrikorvaus 0,43 €
Osapäiväraha (yli 6 h) 20,00 €
Kokopäiväraha (yli 10 h) 43,00 €
Ateriakorvaus 10,75 €

 

TYÖNANTAJAMAKSUT VUONNA 2020
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
01.01.2020 alkaen 16-67 -vuotiaasta 1,34 %

Työeläkemaksut
TyEL-vakuutusmaksu
Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,3 %
V. 2020 vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 60,57 euroa/kk
(Alle 60,57 €:n kuukausiansiot saa vakuuttaa vapaaehtoisesti)

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,3 %
(kun palkkasumma alle 8.676,00 €/6 kk  ja ei vakinaisia työntekijöitä)
Vakuuttamisvelvollisuus 17 – 67 vuotiailla

YEL-vakuutus
YEL-maksu 24,1 % (53-62-v. 25,6 %)
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 22 % alennus 48 kk ajan

Työttömyysvakuutusmaksu
Palkkasummasta, joka on enintään 2.125.500 euroa 1,70 % (työnantajan osuus 0,45 %)
Tämän ylittävältä osalta 2,95 % (työnantajan osuus 1,70 %)
Osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,10 % (työnantajan osuus 0,45 %)
YEL-vakuuttamisvelvollisilta maksua ei peritä

Vakuuttamisvelvollisuus, jos palkkoja maksetaan yli 1.300,00 € kalenterivuodessa

Työtapaturmavakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan yrityskohtaisesti.

Ryhmähenkivakuutusmaksu
Työtapaturmavakuutusmaksun yhteydessä perittävä maksu, vaihtelee yhtiöittäin, maksu keskimäärin 0,07%.

 

TYÖNTEKIJÄMAKSUT VUONNA 2020
Työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,25 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,65 %

Eläkevakuutusmaksu
Työntekijän eläkemaksu, 17-52 -vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet työntekijät 7,15 %
Työntekijän eläkemaksu, 53-62 -vuotiaat työntekijät 8,65 %

 

PERUSKORKO

01.01.2020 –                      -0,25 %
01.07.2019 – 31.12.2019         0,00 %

 

VIIVÄSTYSKORKO kun velasta ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

01.07.2016 –                      7,00 %
01.01.2016 – 30.06.2016      7,50 %

 

VIIVÄSTYSKORKO kaupallisissa sopimuksissa

01.07.2016 –                      8,00 %
01.01.2016 – 30.06.2016      8,50 %