Tärkeät luvut

numeroita

VEROVAPAAT MATKAKORVAUKSET VUONNA 2019
Kilometrikorvaus 0,43 €
Osapäiväraha (yli 6 h) 19,00 €
Kokopäiväraha (yli 10 h) 42,00 €
Ateriakorvaus 10,50 €

 

TYÖNANTAJAMAKSUT VUONNA 2019
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
01.01.2019 alkaen 16-67 -vuotiaasta 0,77 %

Työeläkemaksut
TyEL-vakuutusmaksu
Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,2 %
V. 2019 vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 59,36 euroa/kk
(Alle 59,36 €:n kuukausiansiot saa vakuuttaa vapaaehtoisesti)

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,2 %
(kun palkkasumma alle 8.502,00 €/6 kk  ja ei vakinaisia työntekijöitä)
Vakuuttamisvelvollisuus 17 – 67 vuotiailla

YEL-vakuutus
YEL-maksu 24,1 % (53-62-v. 25,6 %)
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 22 % alennus 48 kk ajan

Työttömyysvakuutusmaksu
Palkkasummasta, joka on enintään 2.086.500 euroa 2,0 % (työnantajan osuus 0,5 %)
Tämän ylittävältä osalta 3,55 % (työnantajan osuus 2,05 %)
Osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,28 % (työnantajan osuus 0,5 %)
YEL-vakuuttamisvelvollisilta maksua ei peritä

Työtapaturmavakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan yrityskohtaisesti.

Ryhmähenkivakuutusmaksu
Työtapaturmavakuutusmaksun yhteydessä perittävä maksu, vaihtelee yhtiöittäin, maksu keskimäärin 0,07%.

 

TYÖNTEKIJÄMAKSUT VUONNA 2019
Työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,5 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,78 %

Eläkevakuutusmaksu
Työntekijän eläkemaksu, 17-52 -vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet työntekijät 6,75 %
Työntekijän eläkemaksu, 53-62 -vuotiaat työntekijät 8,25 %

 

PERUSKORKO
01.01.2018 –                                   -0,25 %
01.01.2016 – 31.12.2017         0,00 %

 

VIIVÄSTYSKORKO kun velasta ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

01.07.2016 –                                 7,00 %
01.01.2016 – 30.06.2016      7,50 %
01.01.2015 – 31.12.2015      7,50 %

 

VIIVÄSTYSKORKO kaupallisissa sopimuksissa

01.07.2016 –                                 8,00 %
01.01.2016 – 30.06.2016      8,50 %
01.01.2015 – 31.12.2015      8,50 %