Kirjanpito on yksinkertaistettuna yrityksen toiminnasta johtuvien liiketapahtumien rahamäärien kirjaamista. Kirjanpito tuottaa laskelmat ja raportit eri viranomaisille sekä yrityksen omistajille ja johdolle päätöksenteon perustaksi.

Kirjanpitoon kootaan yrityksen toimintaan liittyvä tositeaineisto ja tulokseksi saadaan laskelmat yrityksen taloudesta. Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista ja veloista.

Kirjanpidosta saadaan tiedot tilikausittain laadittavaan tilinpäätökseen. Tilinpäätöksessä selvitetään toiminnan tulos, jonka perusteella maksetaan verot ja jaetaan voitot yrityksen omistajille tai todetaan tappiot. Lisäksi tilinpäätöksessä selvitetään yrityksen varallisuusasema.

Yritystoiminnan verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon. Arvonlisäveroa maksetaan yritystoiminnan myyntitulojen ja vähennettävien kulujen perusteella. Tuloveroa maksetaan puolestaan kirjanpidon tuloksesta, johon on tehty verolakien mukaiset oikaisut.

Arvonlisäverovelvollisten yritysten on annettava Verohallinnolle veroilmoitus arvonlisäverosta yrityksen ilmoitusjakson mukaan joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Lisäksi yrityksen on annettava vuosittain toiminnastaan tuloveroilmoitus.

Palvelumme
  • kirjanpito ja raportointi asiakkaan kanssa sovitun jakson mukaisesti (reaaliaikaisesti, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain)
  • tilinpäätös ja pöytäkirjat
  • arvonlisäveron veroilmoitukset ja yhteisömyyntien yhteenvetoilmoitukset Verohallinnolle ilmoitusjakson mukaisesti
  • tuloveroilmoitus, osinkoilmoitus ja ennakkoverojen seuranta
  • ostolaskujen käsittely paperisena/sähköisenä ja maksuliikenne
  • myyntilaskujen käsittely paperisena/sähköisenä sekä myyntisaatavien seuranta ja maksukehotukset
  • sähköinen tiliote

Palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Taloushallintoliitto on laatinut nettisivuilleen yrittäjän avuksi Kirjanpidon ABC:n, mistä löytyy lyhyt johdatus kirjanpidon sanastoon ja siihen, miten kirjanpidon kokonaisuus syntyy.

 

kirjanpitopalvelut