Hoidamme kirjanpitosi joko perinteisesti paperilla tai täysin sähköisesti. Toimintamallia voidaan mukauttaa myös johonkin siltä väliltä. Palvelut räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Palvelumme
 • kirjanpito ja raportointi joko reaaliaikaisesti, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain
 • arvonlisäveroilmoitukset ja yhteisömyyntien yhteenvetoilmoitukset Verohallinnolle
 • tilinpäätös ja pöytäkirjat
 • tuloveroilmoitus, osinkoilmoitus ja ennakkoverojen seuranta
 • ostolaskujen käsittely ja maksuliikenne
 • myyntilaskutus sekä myyntisaatavien seuranta ja maksukehotukset

Yrityksen taloushallinnon prosesseja voidaan tehostaa ja nopeuttaa ottamalla käyttöön sähköisen taloushallinnon mahdollistava ohjelmisto. Olemme tukenasi sopivan Procountor-tuotepaketin valinnassa ja ohjelmiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Procountor mahdollistaa nykyaikaisen taloudenpidon:

 • ajasta ja paikasta riippumaton, nettiyhteys riittää
 • asiakkaan ja tilitoimiston yhteiskäyttö, työnjaosta sovitaan joustavasti
 • yhteistyö helpottuu, kun päästään käsiksi reaaliaikaisiin talouslukuihin
 • myyntilaskutus, ostolaskujen käsittely, palkanlaskenta, yrityksen talouden seuranta sekä sähköinen arkistointi
 • verkkolaskuyhteydet, tulostus- ja skannauspalvelu perinteisille laskuille, pankkiyhteydet sekä sähköiset viranomaisilmoitukset
 • nopea ottaa käyttöön vaikka kesken tilikauden

Kaikki tiimissämme ovat Procountorin Sertifioituja osaajia ja Advisor -kirjanpitäjiä

 

Taloushallintoliitto on laatinut nettisivuilleen yrittäjän avuksi Kirjanpidon ABC:n, mistä löytyy lyhyt johdatus kirjanpidon sanastoon ja siihen, miten kirjanpidon kokonaisuus syntyy.

Kirjanpito tuottaa laskelmat ja raportit eri viranomaisille sekä yrityksen omistajille ja johdolle päätöksenteon perustaksi.

Kirjanpidosta saadaan tiedot tilikausittain laadittavaan tilinpäätökseen. Tilinpäätöksessä selvitetään toiminnan tulos, jonka perusteella maksetaan verot ja jaetaan voitot yrityksen omistajille tai todetaan tappiot. Lisäksi tilinpäätöksessä selvitetään yrityksen varallisuusasema.

Yritystoiminnan verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon. Arvonlisäveroa maksetaan yritystoiminnan myyntitulojen ja vähennettävien kulujen perusteella. Tuloveroa maksetaan puolestaan kirjanpidon tuloksesta, johon on tehty verolakien mukaiset oikaisut.

Arvonlisäverovelvollisten yritysten on annettava Verohallinnolle veroilmoitus arvonlisäverosta yrityksen ilmoitusjakson mukaan joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Lisäksi yrityksen on annettava vuosittain toiminnastaan tuloveroilmoitus.

 

Kirjautumislinkit ohjelmiin

Procountor Taloushallinto, ValueFrame