VEROVAPAAT MATKAKORVAUKSET VUONNA 2024
Kilometrikorvaus 0,57 €
Osapäiväraha (yli 6 h) 24,00 €
Kokopäiväraha (yli 10 h) 51,00 €
Ateriakorvaus 12,75 €

 

TYÖNANTAJAMAKSUT VUONNA 2024
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
01.01.2024 alkaen 16-67 -vuotiaasta 1,16 %

Työeläkemaksut
TyEL-vakuutusmaksu
Sopimustyönantajan keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu on 24,81 %
Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja 68,57 euroa/kk
(Alle kyseisen summan olevat kuukausiansiot saa vakuuttaa vapaaehtoisesti)

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 26,12 %
(kun palkkasumma alle 9.822,00 €/6 kk tai ei vakinaisia työntekijöitä)
Vakuuttamisvelvollisuus 17 – 68/69/70 -vuotiailla riippuen syntymävuodesta

YEL-vakuutus
YEL-maksu 24,10 % (53-62-v. 25,6 %)
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 22 % alennus 48 kk ajan

Työttömyysvakuutusmaksu
Palkkasummasta, joka on enintään 2.337.000 euroa 1,06 % (työnantajan osuus 0,27 %)
Tämän ylittävältä osalta 3,56 % (työnantajan osuus 1,09 %)
Osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,7 % (työnantajan osuus 0,27 %)
YEL-vakuuttamisvelvollisilta maksua ei peritä

Vakuutusmaksuvelvollisuus koskee 18-65 -vuotiaita
Vakuuttamisvelvollisuus, jos palkkoja maksetaan yli 1.500,00 € kalenterivuodessa

Työtapaturmavakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan yrityskohtaisesti. Pakollinen, kun kalenterivuoden aikana maksettujen palkkojen yhteissumma on yli 1.400,00 euroa (keskimäärin).

Ryhmähenkivakuutusmaksu
Työtapaturmavakuutusmaksun yhteydessä perittävä maksu, vaihtelee yhtiöittäin, maksu keskimäärin 0,06%.

 

TYÖNTEKIJÄMAKSUT VUONNA 2024
Työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,79 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,43 %

Eläkevakuutusmaksu
Työntekijän eläkemaksu, 17-52 -vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet työntekijät 7,15 %
Työntekijän eläkemaksu, 53-62 -vuotiaat työntekijät 8,65 %

 

PERUSKORKO

01.01.2024 – 30.06.2024    4,25 %
01.07.2023 – 31.12.2023     3,75 %

 

VIIVÄSTYSKORKO kun velasta ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

01.01.2024 – 30.06.2024    11,00 %
01.07.2023 – 31.12.2023     11,00 %

 

VIIVÄSTYSKORKO kaupallisissa sopimuksissa

01.01.2024 – 30.06.2024    12,00 %
01.07.2023 – 31.12.2023     12,00 %