VEROVAPAAT MATKAKORVAUKSET VUONNA 2023
Kilometrikorvaus 0,53 €
Osapäiväraha (yli 6 h) 22,00 €
Kokopäiväraha (yli 10 h) 48,00 €
Ateriakorvaus 12,00 €

 

TYÖNANTAJAMAKSUT VUONNA 2023
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
01.01.2023 alkaen 16-67 -vuotiaasta 1,53 %

Työeläkemaksut
TyEL-vakuutusmaksu
Sopimustyönantajan TyEL-vakuutusmaksu on 25,30 %
V. 2023 vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 65,26 euroa/kk
(Alle kyseisen summan olevat kuukausiansiot saa vakuuttaa vapaaehtoisesti)

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuutusmaksu on 26,20 %
(kun palkkasumma alle 9.348,00 €/6 kk tai ei vakinaisia työntekijöitä)
Vakuuttamisvelvollisuus 17 – 68 vuotiailla

YEL-vakuutus
YEL-maksu 24,1 % (53-62-v. 25,6 %)
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 22 % alennus 48 kk ajan

Työttömyysvakuutusmaksu
Palkkasummasta, joka on enintään 2.251.500 euroa 2,02 % (työnantajan osuus 0,52 %)
Tämän ylittävältä osalta 3,56 % (työnantajan osuus 2,06 %)
Osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 1,27 % (työnantajan osuus 0,52 %)
YEL-vakuuttamisvelvollisilta maksua ei peritä

Vakuuttamisvelvollisuus, jos palkkoja maksetaan yli 1.400,00 € kalenterivuodessa.

Työtapaturmavakuutusmaksu
Tapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan yrityskohtaisesti. Pakollinen, kun kalenterivuoden aikana maksettujen palkkojen yhteissumma on yli 1.400,00 euroa (keskimäärin).

Ryhmähenkivakuutusmaksu
Työtapaturmavakuutusmaksun yhteydessä perittävä maksu, vaihtelee yhtiöittäin, maksu keskimäärin 0,06%.

 

TYÖNTEKIJÄMAKSUT VUONNA 2023
Työttömyysvakuutusmaksu
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %
TyEL-vakuutetun osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,75 %

Eläkevakuutusmaksu
Työntekijän eläkemaksu, 17-52 -vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet työntekijät 7,15 %
Työntekijän eläkemaksu, 53-62 -vuotiaat työntekijät 8,65 %

 

PERUSKORKO

01.01.2023 – 30.06.2023    2,50 %
01.07.2022 – 31.12.2022      0,00 %

 

VIIVÄSTYSKORKO kun velasta ei ole sovittu maksettavaksi korkoa

01.01.2023 – 30.06.2023    9,50 %
01.07.2016 – 31.12.2022      7,00 %

 

VIIVÄSTYSKORKO kaupallisissa sopimuksissa

01.01.2023 – 30.06.2023    10,50 %
01.07.2016 – 31.12.2022       8,00 %