Verotukseen muutoksia 2017

Published by Olli Aaltonen on

Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti asiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia.

Uudistukset ovat ensimmäinen osa verotusmenettelyn ja veronkannon muutoskokonaisuutta, joka toteutetaan vaiheittain samalla kun Verohallinto uudistaa tietojärjestelmänsä. Verohallinnon tavoitteena on tehostaa toimintaansa, parantaa verovelvollisten oikeusturvaa ja tiedonsaantia sekä keventää hallinnollista taakkaa. Lisäksi Verohallinto haluaa edistää sähköisiä toimintatapoja ja lisätä verotuksen reaaliaikaisuutta.

Alla poimintoja muutoksista:

  • Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee
  • Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu
  • OmaVero korvaa Verotili-palvelun
  • Verokausien valintaan tulee muutoksia
  • Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttö laajenee
  • Myöhästymismaksujen ja veronkorotusten seuraamusmenettelyjä selkeytetään
  • Veronkantoa koskevat lait muuttuvat

Tilitoimistomme asiakkaana sinun ei tarvitse huolehtia näistä muutoksista, vaan me tilitoimistossa huolehdimme uusien toimintatapojen viemisestä käytäntöön.

Lue aiheesta lisää Verohallinnon sivuilta tai kysy lisää omalta kirjanpitäjältäsi.