Yrittäjä, johda yritystä tiedolla

Published by Johanna Marttila on

Erilaiset taloudelliset mittarit ja tunnusluvut auttavat yrittäjää seuraamaan yrityksensä taloudellista tilaa. Esimerkiksi myyntikate ja käyttökate ovat hyviä mittareita yrityksen toiminnan ja kulurakenteen seuraamiseen.  Myös kassanhallinta on tärkeää jokaiselle yritykselle ja esimerkiksi myyntisaatavien seuraaminen on keskeinen työkalu onnistuneeseen kassanhallintaan.

Tärkeät tunnusluvut vaihtelevat toimialoittain. Niitä pitäisi verrata oman yrityksen aiempiin lukuihin sekä saman toimialan yrityksiin. Kirjanpitäjä on paras henkilö määrittämään yrityksen kannalta parhaat tunnusluvut. Meillä jokaisella asiakkaalla on oma kirjanpitäjä, jonka kanssa yrittäjä voi käydä läpi yritystoiminnan kannalta keskeisiä mittareita.

Lisää hyviä välineitä tiedolla johtamiseen löytyy Y-studion artikkelista, johon pääset tutustumaan tästä linkistä.